Τραγωδία και αυτονομία

Lambropoulos, Vassilis (2011). “Τραγωδία και αυτονομία,” in Θόδωρος Γραματάς και Γιάννης Παπαδόπουλος, eds.: Τραγικό και τραγωδία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης  (Αthens:  Diadrasi), 390-409.

PDF pdf